Friluftsliv i ferietid

EUROPEISKE MINORITETER ONLINE (EMINOL) får 100000 kroner til friluftsaktiviteter for barn og unge

Organisasjonen formidler informasjon og utformer integreringstiltak rettet mot minoritetsgrupper. Nå skal de, i samarbeid blant annet med introduksjonsprogrammene i de ulike bydelene i Oslo, DNT og Norges Jeger og fiskerforbund, gjennomføre flere dagsturer for barn og unge. Turene vil ha ulike tema, som for eksempel soppturer, fisking, skøyter og ski.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?