Friluftsliv og sommerskole i Drammen

DRAMMEN FRILUFTSFORUM får 338000 kroner til utstyr til og aktiviteter på sommerskole

Forumet er en sammenslutning av 28 friluftsforeninger i Drammen. Nå ønsker de å bidra til at friluftsliv blir en aktivitet på sommerskoler i Drammen. Sommerskolen tilbys elever fra 5.-7. trinn, og er gratis for elevene å delta på.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?