Friluftsliv på bryggekanten

PAPPER VELFORENING fikk 500 000 kroner til vedlikehold og oppgradering av brygge i 2024

Vest på Hvaler ligger Papperøy, og her er det en tidligere rekefabrikk som nå er omgjort til og benyttes som kystledhytte. Velforeningen står for vedlikehold av brygga, og denne er populær og mye brukt til bading og friluftsliv både av fastboende og besøkende. Papper Velforening har fått tildelt 500 000 kroner til vedlikehold og oppgradering av brygga.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?