Friluftsliv på leirskolen

NORSK LEIRSKOLEFORENING får 2600000 kroner til utstyr og kompetanseheving

Foreningen er en frittstående pedagogisk interesseforening som arbeider for kvalitet i leirskoletilbudet, det pedagogiske innholdet, ledelse, sikkerhet og miljø. Det er 52 leirskoler over hele landet som er tilsluttet foreningen, og disse tar årlig imot 50 000 skoleelever på en ukes leirskoleopphold. Nå skal de kjøpe inn egnet utstyr til leirskolene. Dette skal bidra til mer aktivitet og undervisning utendørs.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?