Friluftsopplevelser

REDD BARNA får 217350 kroner til prosjekt “et naturlig møte”

Gjennom prosjekt “et naturlig møte” arrangerer Redd barna turer hvor barn og unge med flyktningbakgrunn og deres familier drar på turer i Oslo-marka sammen med representanter fra ulike friluftsorganisasjoner. Dette gir gode møter og naturopplevelser, inspirerer til videre deltagelse i friluftslivet og knytter også kontakter mellom deltagerne og de ulike organisasjonene som deltar.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?