Friluftsrådet for Ålesund og Omland

Friluftsrådet for Ålesund og Omland får 50.000 kroner til materiell og utstyr.

Friluftsrådet ønsker å utvikle Stafsethneset friluftsområde i Ålsesund tiø en samlingsplass. Her skal badeplass oppgraderes, bålplass lages og flytebrygge legges ut. Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB går til utstyr til samlingsplassen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?