Friluftsrådet Vest – vannaktiviteter ved Eivindsvannet

Friluftsrådet Vest får 125.000 kroner til aktivitetsbrygge, kanoer og robåter.

Friluftsrådet Vest er et interkommunalt serviceorgan for 12 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland, med forvaltningsansvaret for 90 friluftsområder i regionen. Dette innebærer sikring, opparbeiding, tilrettelegging og drift av områdene, skjærgårdstjeneste, naturoppsyn, organisering av friluftsaktiviteter og kurs, samt rådgiving overfor kommunene i friluftsspørsmål.

De ønsker å tilrettelegg for vannbaserte aktiviteter i området rundt Eivindsvannet, og får 125.000 kroner til aktivitetsbrygge, kanoer og robåter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?