Friluftsutstyr til Friluftsrådet for Ålesund og Omland

Friluftsrådet for Ålesund og Omland får 200.000 kroner til friluftsutstyr.

Friluftsrådet for Ålesund og Omland er et interkommunalt samarbeid innen friluftsliv mellom kommunene Giske, Haram, Norddal, Skodje, Stordal, Sula, Ørskog og Vestnes. Friluftsrådet arbeider med drift og tilrettelegging for friluftsliv, informasjon og tiltak rettet mot barn og unge, skole og barnehage.

Friluftsrådet har i dag en utstyrsbase med ulikt utstyr for friluftsliv. Dette utstyret er mye brukt av ulike foreninger, skoler, barnehager osv. Imidlertid begynner mye av utstyret å bli slitt, så de ønsker seg en fornyet utstyrsbase, samt å utvide tilbudet til også å omfatte nye kommuner på Søre Sunnmøre. Dette er et prosjekt som gir mange mulighet til å komme seg ut i naturen uten å måtte investere i eget utstyr, og Sparebankstiftelsen DNB gir gave øremerket kajakker, lavvoer, truger og annet friluftsutstyr.

 

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?