Friluftsutstyr til Nettverk etter soning i Østfold

Østfold Røde Kors får 160.000 kroner til sykler, kajakker og arrangering av turgrupper.

Østfold Røde kors organiserer flere former for nettverksarbeid, blant annet Nettverk etter soning, som er et tilbud spesielt for dem som vil bygge et sosialt nettverk uten kriminalitet og rus. De har jobbet med dette nettverket siden 2008, med hovedvekt på å bygge opp møteplasser og aktiviteter, og har i dag 840 medlemmer. Det er et mål at aktivitetene skal bygge kompetanse og bidra til en mer aktiv livsstil. Med nytt turutstyr og opplæring av frivillige og deltakere legges det til rette for gode aktiviteter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?