Frisbeegoflbane til

EKEBERG SENDEPLATEKLUBB får 240000 kroner til bearbeiding av frisbeegolfbane

Ekeberg Sendeplateklubb leier Voksenjordet av Oslo kommune, og har fått tillatelse til å bygge frisbeegolfbane der. Idretten har hatt en kraftig vekst i byen over flere år, ikke minst som rekreasjonstilbud med lav terskel for deltagelse.

Klubben har selv finansiert frisbeegolfkurver, og får nå støtte til å bygge utkastfelt av impregnert trevirke og kunstgress (18 proutkast og 9 nybegynnerutkast), skilting på hvert hull og produksjon av banekart og informasjonstavle, samt et redskapsskjul.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?