Friske sjøørretbekker

Rosareke foreningen for sjøørretenes venner jobber for å styrke sjøørretbestanden i Oslofjorden. De inspirerer barn og unge til å delta i arbeidet.

Alle foto: Katrine Lunke

Rosareke foreningen for sjøørretens venner driver prosjektet Friskere Sjøørretbekker i Oslofjorden.

Prosjektet har som mål er å redde sjøørretbekkene, og dermed sjøørretbestanden, på Hvaler og ellers i Oslofjorden. Foreningen har fått støtte til arbeidet med å redde sjøørretbekkene.

I filmen forteller foreningen om prosjektet, og gir tips til andre som vil søke støtte.

De restaurerer sjøørretbekker, bidrar med andre miljøtiltak, driver kurs og opplæring. Når bekkene blir reddet bedres sjøørretbestanden og det biologiske mangfoldet.

De engasjerer studentene på NMBU i arbeidet og inviterer med barn og unge til å delta.

Tildelinger

2022: 250.000 kroner til restaurering av sjøørretbekker.

2020: 300.000 kroner til restaurering av sjøørretbekker.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?