Fritidsaktiviteter på skolebiblioteket

SMESTAD SKOLES FAU får 1080000 kroner til istandsettelse av biblioteket til et flerbrukslokale, for å legge til rette for flere aktiviteter etter skoletid

Biblioteket på Smestad skole er en filial av Deichmanske og er både skolebibliotek og nærbibliotek. FAU ved Smestad skole ønsker å fylle skolebiblioteket med mer aktivitet etter skoletid. En istandsettelse av biblioteket til et flerbrukslokale, vil legge til rette for en mer fleksibel møteplass. Skolen vil sørge for at lokalet er åpent til kl. 2130 hver ukedag og foreldrene vil, ut ifra innspill fra elevrådet, planlegge og organisere aktiviteten. FAU skal selv holde i én fast aktivitetskveld i uken for elevene på skolen. Det frivillige miljøet i skolens nærmiljø skal også få tilgang til biblioteket, slik at det er aktiviteter gjennom hele uken. Dette håper FAU på Smestad skole kan være samlende for hele nærmiljøet på tvers av generasjoner.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?