Fritidsarena med spill og kreativitet

OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN får 200000 kroner til møbler og utstyr

Vollebekk skole er en ny 1–10 skole som åpnet 1. august 2017. Den ligger i Bjerke bydel i Oslo. Skolen drifter et etter-skoletid tilbud, der rom på skolen brukes til ulike typer aktiviteter. De får støtte til møblering, spill og utstyr, for å kunne utvide tilbudet til barna på Vollebekk.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?