Fritidsklubb på Bamble ungdomsskole

BAMBLE KOMMUNE får 310000 kroner til utstyr og aktivitet på klubben

Bamble ungdomsskole stod ferdig bygget i 2021 og huser alle ungdomsskoleelevene i Bamble kommune. I forbindelse med dette opprettes det en ny ungdomsklubb/fritidsklubb, som har fått navnet «2 etg», i ungdomsskolens lokaler. Det er viktig for nærmiljøet at det er en trygg og inkluderende møteplass for ungdom, der man kan føle mestring, medvirkning og sosial tilhørighet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?