Fritidsklubb på Grønland

JOY – JOINT ORGANIZATION FOR YOUTH får 152000 kroner til utstyr til fritidsklubb

JOY er en organisasjon som driver helårs juniorklubb, leksehjelp og lavterskel fritidstilbud for barn og familier hver uke. JOY samarbeider med flere andre organisasjoner for å skape aktiviteter lokalt på Grønland i Oslo. Etter ønske fra ungdom i bydelen, skal de starte en ungdomsklubb for de i alderen 14-20 år. De har fått støtte fra BUFDIR til driften og får nå midler til utstyr de trenger for aktiviteter på klubben. JOY vil at klubben skal være relevant og attraktiv, de har et mål om også å holde åpent i helgene, slik at de er et reelt alternativ til annen aktivitet for målgruppa.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?