Fritidsklubbene i Follo v/ Vassbonn fritidssenter

Fritidsklubbene i Follo får 400.000 kroner til mobil scene.

Fritidsklubbene i Follo v/ Vassbonn fritidssenter ønsket seg en mobil scene som er enkel å rigge og som kan brukes om igjen. – En skikkelig scene som ikke svikter, som har tak og vegger, hvor unge og gamle kan vise frem det de driver med. Det skal ikke være en scene som er låst til en type musikk eller gruppe kultur. Alle aktiviteter trenger en arena. De har i mange år hatt konserter fra lastebiler, pallehauger og løse sceneelementer som bygges opp på skjeve asfalt- og gressbakker. Nå får de en scene som også kan brukes av deres samarbeidspartnere, og andre i deres nettverk.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?