Fritidstilbud på Ekeberg skole

FORELDRERÅDET V/EKEBERG SKOLE får 100000 kroner til etablering av Åpen skole og skoledisko

FAU på Ekeberg skole samarbeider allerede med elevrådet om Åpen skole og skoledisko. Skolen har ca. 800 elever i 30 klasser. Elevrådet har ønsket seg at skolen brukes mer på fritiden og FAU vil nå legge til rette for dette sammen med skolen, skolebiblioteket og Lions på Ekeberg. De ønsker å gi elevene et uorganisert og uformelt tilbud, et sted de kan henge og ha som sitt eget. I samarbeid med elevrådet vil de invitere ulike frivillige organisasjoner i nærmiljøet til å ha aktiviteter på møteplassen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?