Fritidstilbud på Gaustad Arena

GAUSDAL KOMMUNE får 150000 kroner til utstyr til aktivitet i Gaustad Arena etter skoletid

Kulturenheten i Gausdal kommune, som blant annet består av bibliotek, kulturskole, frivilligsentral og ungdomsarbeid, skal sammen med ungdomsrådet i Gausdal, FAU ved Gausdal videregående skole og ulike idrettslag og foreninger, fylle Gaustad Arena med aktivitet etter skoletid. De vil åpne hallen én kveld i uka, der de deler inn gruppa i to. De fra barneskolen får sin halvdel og de fra ungdomsskolen og videregående skole får sin. Barn og unge skal selv bestemme hva aktiviteten skal være. Elever fra idrettslinja på Gausdal videregående skole skal være ansvarlig for noen kvelder gjennom året.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?