Fritidsutstyr til utlån

FROGN KOMMUNE får 135000 kroner til utlånsutstyr

Bua Drøbak er lokalisert på Sjøtorget i Drøbak sentrum. Utlånsordningen ble åpnet i 2019, og etterspørselen etter utstyr til fritidsaktiviteter er stor. Spesielt er det behov for mer utstyr til vinteraktiviteter. Med dette på plass vil enda flere kunne delta i og få gode friluftsopplevelser.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?