Frits Thaulow på Haugar

VESTFOLDMUSEENE IKS fikk 3 000 000 kroner til utstillingen Frits Thaulow i 2024

Haugar Kunstmuseum planlegger i samarbeid med Kode i Bergen en storstilt utstilling som vil legge vekt på den norske siden av Frits Thaulows kunstnerskap. Thaulow er en av 1800-tallets mest anerkjente norske kunstnere, og ved å vektlegge Thaulows norske motiver, ønsker utstillingen å gi publikum bredere forståelse av kunstnerens liv og arbeid. Vestfoldmuseene IKS har fått tildelt 3.000.000 kroner til utstillingen ‘Frits Thaulow’.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?