Frivillig redningstjeneste

Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt får 200.000 kroner til redningsutstyr.

Dette er en frivillig redningsorganisasjon som trener hunder og førere for tjeneste under redningsaksjoner. Norske Redningshunder ble stiftet i 1956, og dekker hele landet. Organisasjonen er delt opp i distrikter med tilhørende lokallag. De godkjente hundeførerne tilkalles av hovedredningssentralene og politiet ved redningsaksjoner. Det tar rundt 2-3 år å utdanne en redningshund. Redningsdistriktet har de siste årene hatt stor vekst i den operative redningstjenesten, og de trenger mer utstyr til redningshund-ekvipasjer for søk etter mennesker i nød etter oppdrag fra hovedredningssentralen og politiet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?