Frivillig søppelrydding

Hold Norge Rent fikk 3 millioner kroner i 2016 til deres arbeid for et søppelfritt Norge.

Fra ryddeaksjonen "Før fuglene kommer" i 2016. (Foto: Oslofjordens Friluftsråd/Tom Sørum)

Organisasjonen engasjerer frivillige til opprydning av søppel, og forebygging mot forsøpling. Midlene fra Sparebankstiftelsen DNB går til prosjektene:

  • «Adopter en strand», der frivillige passer på og rydder en øy eller strandområde.
  • «Før fuglene kommer», som handler om å rydde viktige hekkeområder for å bedre fuglelivets vilkår.
  • Utvikling av nettside og informasjonsmateriell for den årlige «Strandryddedagen». I 2015 deltok over 19.000 frivillige på Strandryddedagen og nærmere 245.000 kilo søppel ble samlet inn.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?