Frivillighetssentralen i Mandal

Frivillighetssentralen i Mandal får 50.000 kroner til utstyr.

Frivillighetssentralen i Mandal er en møteplass og et kontaktpunkt for mennesker, foreninger, lag og offentlige.

De har siden åpningen i 2003 jobbet mye i forhold til flyktninger og innvandrerungdom og startet opp i 2006 med en møteplass for innvandrerkvinner og norske kvinner i tillegg til arbeid blant ungdom.

Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med kr 50.000 til utstyr til frivillighetssentralen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?