Frivilligløft for ungdomsaktiviteter

Oslo Røde Kors fikk 2,75 millioner kroner i 2019 til et frivilligløft knyttet til aktiviteter for ungdom.

Oslo Røde Kors (Oslo RK) ser at det er vanskelig å få nok frivillige og å holde på de over tid. Det er særskilt for to aktiviteter de har et presserende behov, møteplass og leksehjelp.

For å nå flere ungdommer ønsker Oslo Røde Kors å lage et prosjekt som aktivt rekrutterer nye grupper frivillige. I tillegg vil de lage et opplegg for å beholde de frivillige som allerede er engasjert. Effekten av å få til dette til vil være utvidede åpningstider for både møteplassene og leksehjelp og mulighet til å gi flere digital leksehjelp.

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?