Frogn kulturskole 30 årsjubileum

FROGN KOMMUNE får 50 000 kroner til jubileumsforestillinger og -utstilling

Frogn kulturskole markerer sitt 30-års jubileum med to store forestillinger i Smia flerbrukshus, hvor elevene får uttrykke seg gjennom teater, sang og visuell kunst. Gjennom festforestillingene skapes en tverrfaglig opplevelse som løfter kulturskolen og lokalmiljøet. Frogn Kommune har fått tildelt 50 000 kroner til jubileumsforestillinger og -utstilling.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?