Frogner Idrettslag

Frogner Idrettslag får 400000 kroner til postkasser med kvitteringsbok, klopper, bord og krakker og delfinansiering av steinsetting og gruslegging av tursti med lys fra Frogner til Heksebergfjellet. Idrettslaget har stor aktivitet, og i tillegg til den organiserte idretten jobber de for å legge til rette for uorganisert aktivitet for hele lokalbefolkningen. Prosjektet tar utgangspunkt i et attraktivt turområde med kulturminner langs stien. Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB bidrar til bedre tilrettelegging for turer i naturen. Postkasser med kvitteringsbøker kan være til stor inspirasjon for de yngre.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?