Frognerelvens Venner

Frognerelvens Venner får 25.000 kroner til brosjyre om Frognervassdraget.

Venneforeningen er en gruppe frivillige som jobber for at Frognervassdraget skal være et levende vassdrag fra marka til fjorden. Ryddedugnader, skilting, opparbeiding av turstier, vannprøver og oppfølging av reguleringsplaner er blant arbeidet som gruppa utfører. I tillegg er venneforeningen veldig opptatt av formidling. De arrangerer vandringer elvelangs både for barn og voksne. I dette arbeidet er det veldig nyttig med informasjonsmateriell.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?