Frognmarkas venner

Frognmarkas venner får 80.000 kroner til skilting, merking og klopper i Frognsmarka.

Frognmarkas Venner har som overordnet mål å arbeide for sikring av Frognmarka som friluftsområde. Sparebankstiftelsen DNB gir gavemidler til skilting, merking og til klopper i Frognsmarka.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?