Fugleliv på Ilene

NORSK ORNITOLOGISK FORENING, AVD. VESTFOLD. DISTRIKTETS FUGLEVERNFORENING. får 100000 kroner til utstyr til fuglekamera og film om fuglelivet

Foreningen jobber aktivt med vern av fuglemiljøet og med ulike tiltak og formidling om fugl. Et webkamera i Ilene naturreservat med tilhørende nettside er en del av dette arbeidet. Nå ønsker de å lage en film med opptak av fuglelivet i våtmarksområdet. Dette vil bidra til å øke kunnskapen og bevisstheten rundt våre felles naturverdier.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?