Fullriggeren Najaden for fulle seil 2032

FORENINGEN FULLRIGGEREN NAJADEN fikk 700 000 kroner til restaurering av deler av fartøyet i 2024

Fullriggeren Najaden, Norges tredje største fullrigger, har et mål om å bli seilbar, skjer det vil den da bli verdens eldste seilende skute av sitt slag. Skuta ligger på Isegran og er allerede et viktig flytende kulturminne, med aktiv formidling. Den bidrar til det maritime miljøet som er et viktig senter for maritim historie og kultur i Fredrikstad. Foreningen Fullriggeren Najaden har fått tildelt 700 000 kroner til restaurering av deler av fartøyet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?