Fullriggeren Najaden – maritim kulturbærer

FORENINGEN FULLRIGGEREN NAJADEN får 1000000 kroner til helårig, transparent tak over skuta

«Najaden» er en fullrigger bygget i 1897. Skipet har hjemmehavn ved Isegran i Fredrikstad. Skipet er nær urørt fra byggeåret og har fungert som museumsskip siden 1938. Skuta er i dag en formidlingsarena for maritime tradisjoner og fungerer som kulturarena. Foreningen har som formål å ta vare på og restaurere fullriggeren. Nå legges et transparent tak over skuta, slik at det kan sikre en helårig aktivitet ombord, både for restaurering og formidling. Najaden er et viktig møtepunkt for det maritime og frivillige miljøet på Isegran.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?