Fysak på Feiring

FAU Feiring skole får 217.000 kroner til treningspark.

Feiring er ei lita bygd som ligger i utkanten av kommunen, og det er lang vei til de organiserte aktivitetene. For å legge til rette for mer aktivitet i bygda, vil foreldrearbeidsutvalget på skolen etablere en treningspark mellom skolen og idrettsbanen. Parken skal brukes av elevene både i skoletida og på fritida, og idrettslaget vil være med å skape aktivitet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?