Fysisk aktivitet i ungdomsskolen

Søndre Land Ungdomsskole fikk 1 million kroner i 2017 til å utvikle nettbaserte tiltakskort og instruksjonsfilmer som skal fremme fysisk aktivitet på ungdomstrinnet.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland.

Søndre Land Ungdomsskole har satt daglig fysisk aktivitet på timeplanen siden 2002, og har deltatt i prosjektet “Aktivt Sinn Aktiv Kropp” som har omfattet alle ungdomsskolene i Oppland.

Skolen har blitt brukt som foregangsskole innen for fysisk aktivitet og har mottatt “Folkehelseprisen ” fra Helsedirektoratet. Videre har skolen hatt et tett samarbeid med Nasjonalt senter for mat helse og fysisk aktivitet i Bergen. Skolen samarbeider også tett med flere frivillige organisasjoner i nærmiljøet, og har et svært aktivt FAU.

Nå skal det utvikles en nasjonal base med tiltakskort og instruksjonsfilm for aktiviteter spesielt rettet mot ungdomstrinnet. Kortene vil beskrive enkle, lettorganiserte aktiviteter, de vil bli tilgjengelig for alle lærere i Norge og skal lenkes opp mot Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet i Bergen.

 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?