Fysiske møteplasser for gaming

LILLEHAMMER KOMMUNE får 139566 kroner til datamaskiner med tilbehør for gaming

Den regionale ungdomssatsingen UFO (Ungdom formidler Opplevelser) er med på å danne en felles plattform og styrke samarbeid på tvers av kommunegrensene mellom Lillehammer, Øyer og Gausdal. Satsingen får nå støtte til å kjøpe inn datamaskiner med tilbehør, til felles gaming og e-sport på ungdomsklubb i hver av kommunene. Det planlegges samtidig regelmessige LAN-samlinger, som rullerer mellom hvert av stedene.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?