Gabrielsens bu

MANDALS TREBÅT OG MOTORFORENING får 700000 kroner til istandsetting av Gabrielsens bu

Trebåtforeningen utvikler i samarbeid med Vest-Agder-museet og Marna Motorfabrikk et maritimt- og historisk kultursenter på Ballastbrygga i Mandal. Senteret skal ta vare på, og formidle viktige deler av regionens kulturarv – herunder trebåttradisjonen. Sammen med regionens siste gjenværende trebåtbyggeri vil kultursenteret på Ballastbrygga danne en kunnskapsklynge rundt bygging og bruk av sørlandssjekta. Foreningen har fått støtte til restaurering og innredning av verksted i det gamle pakkhuset Gabrielsens bu, som skal huse aktivitet for barn og unge.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?