Gaming med mening

OSLO KOMMUNE BYDEL 2 GRUNERLØKKA får 300000 kroner til utstyr

Bydel Grünerløkka er en urban miljøbydel som preges av kulturelt og sosialt mangfold. Deres fritidstilbud retter seg mot barn og unge voksne fra 8-25 år, og seksjonens overordnede målsetting er at man gjennom samskaping i bydelen skal bidra til gode oppvekstvilkår og medvirke til utvikling av mangfoldige møteplasser. For å fange opp data- og spillinteressert ungdom som opplever utenforskap eller bare mangler et sted å utøve interessen sin, får de støtte til innkjøp av gamingutstyr. Målet er å bidra til økt forståelse for de positive sidene ved dataspill, og se på det som en viktig sosial arena som samler mennesker på tvers av bakgrunner og kulturer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?