Gaming og Samhold

LOKALET LARVIK får 500000 kroner til utstyr og møbler

Lokalet Larvik er en møteplass for ungdom, der de får tilgang til mange ulike aktiviteter, hjelp og veiledning fra ansatte og frivillige, der de møter gode forbilder og får blant annet leksehjelp. De har et stort nettverk av lokale samarbeidspartnere og ungdommene står sentralt i å organisere aktivitetene. Klubben får støtte til gamingutstyr og møbler.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?