Gamingutstyr til fritidsklubb

MOSS KOMMUNE får 160000 kroner til utstyr og installasjoner til gaming og e-sport aktiviteter på skolen etter skoletid

Prosjektet er et samarbeid mellom Nøkkeland skole, Kambo Vel og FAUene ved Nøkkeland og Åvangen skole. Det er et delprosjekt i tilknytning til Fellesskapet-prosjektet, der Østfold fylkeskommune er ett av fem fylker som er plukket ut til Helsedirektoratets program for folkehelsearbeid i kommunene, og som skal fremme god psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge. På Nøkkeland skole skal de legge til rette for gaming som fritidsaktivitet. De unge vil få en arena der de utvikler ferdigheter, erverver seg kunnskap og deltar i et fellesskap med sosial ferdighetstrening.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?