Gamle Bølstad bru ved Olav R. Skage

Lokalmiljøet i Ås får 30.000 kroner til informasjonstavler ved gamle Bølstad bru.

Gamle Bølstad bru er en del av Kongeveien på strekningen mellom Nordby og Ås kirke. Bølstad gamle bru var en trebro som ble reparert i 1849 og var i bruk til 1909. Da ble vegen omlagt for å unngå de bratte Bølstadbakkene.

Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gavemidler til å få bygget opp igjen den gamle brua og å benytte brua som rasteplass og base for å informere om historien knyttet til området.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?