Gamle Falchåsen velforening

Gamle Falchåsen velforening får 23000 kroner til utstyr for å kunne legge is og til å kjøpe inn to ishockymål. Velforeningen har en aktiv dugnadsgjeng som står på for å gjøre nærmiljøet attraktivt for barn og unge, sommer som vinter. De har opparbeidet en grusbane som brukes til ballspill om sommeren og hvor det legges is fra private hageslanger om vinteren. Velforeningen har fått tillatelse til å koble seg på kommunalt nett og med gave fra Sparebankstiftelsen DNB får de det utstyret de trenger for å gjennomføre dette.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?