Gamle kart erstattes med nye

Eidsvoll Orienteringslag får 100.000 kroner til turkart.

O-laget har bred aktivitet fra nybegynnerkurs til terminløp og tur-orientering for alle aldre. Orienteringskart Staviåsen begynner å bli gammelt og lite oppdatert, og laget vil derfor lage et oppdatert og riktig kart av området. Dette er et populært friluftsområde i Eidsvoll som benyttes av mange av kommunens innbyggere. Kartet vil også tas i bruk ved tur-orientering og stolpejakt.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?