Gamle stedsnavn i Kragerø

Kragerø kommune, enhet for kultur får 200.000 kroner til informasjonstavler om gamle stedsnavn.

Tiltaket gjøres i samarbeid med flere velforeninger i Kragerø og skal være på plass til byjubileet i 2016.

Hver tavle skal gi en forklaring på hvorfor det aktuelle stedet heter det det heter og vil også formidle lokalhistorie. Velforeningene er med på å velge ut interessante stedsnavn.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?