Gamlebyen Kulturarena

GAMLEBYEN SPORT OG FRITID fikk 1.000.000 kroner i 2018 til forprosjekt.

Gamlebyen Sport Og Fritid ble stiftet i 1999 og er en ideell forening med formål om å bidra til økt livskvalitet for barn og unge i indre Oslo. I samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB og beboere bygger de nyskapende byrom og aktivitetsarenaer som fremmer inkludering, tilhørighet og deltakelse.

Gamlebyen Kulturarena vil bli et helårstilbud og inneha en flerbruksscene for dans, musikk, teater og undervisning. Det er også planer om å bygge et kjøkken, øvingslokale og tribuner.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?