Gamlegården på Håøya

Oslofjorden Friluftsråd fikk 800.000 kroner i 2013 til restaurering av Gamlegården på Håøya.

Friluftsrådet har ansvaret for ca 200 friområder, 38 kystledhytter og store deler av 620 km kyststi rundt Oslofjorden. Dette skaper stor aktivitet gjennom deltakere på uteskole, ferie og fritidsarrangementer, gjester på badestrendene og båtutfartsområdene samt bruk av kyststiene.

Hovedoppgavene er å stimulere og legge til rette for friluftsliv, arbeide for vern av strandsonen og ta vare på naturmiljøet og de mange kulturminnene som finnes langs fjorden.

Gamlegården er bygd på slutten av 1700-tallet og er plassert ved en stor gressslette for ballspill og lek. Håøya er knyttet til Oslo og Drøbak med rutebåt og med restaurering av hytta, vil den kunne ta i mot skoleklasser og barne- og ungdomsorganisasjoner. Om sommeren er hytta åpen for alle.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?