Gammel grusbane blir ny

Burås vel får 25.000 kroner til rehabilitering av grusbane.

Velforeningen ivaretar omtrent hundre husstander. De har et eget velhus og en grusplass som kan brukes av alle. Grusplassen trenger imidlertid en oppgradering. Velforeningen vil skrape av gammelt dekke, planere og legge nytt slik at banen igjen kan brukes til ballspill om sommeren og skøyter på vinteren.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?