Gang og sykkelsti fra Norefjell til koboltgruvene i Modum

Modums Blaafarvevært får 450.000 kroner til gang- og sykkesti fra Norefjell til koboltgruvene.

Meningen er å lage en trase som knytter sammen Norefjell, Krøderen og Koboltgruvene. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt, og vil være til gelede og nytte for så vel hytteturister på Norefjell som for bygdefolkek i regionen. Løypa er planlagt ferdigstilt i 2009, og vil inneha skilting, informasjonstavler, rasteplasser, bålpasser osv. Ut på tur!

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?