Gapahuk på Konnerud

Skogselskapet i Vestfold fikk 140.000 kroner i 2017 til gapahuk.

Gapahuken i arbeid. (Foto: Skogselskapet i Vestfold)

Skogselskapet samler alle med interesse for skog, friluftsliv og naturvern og ønsker å inspirere folk til å ferdes mer ute i naturen. Barn og unge er deres viktigste målgruppe. De gjennomfører de en rekke skogdager og inviterer med seg elever.

Til dette arbeidet ønsket de seg en ny gapahuk, til bruk som base for skogdager for skolebarn. Gapahuken sto ferdig høsten 2018. Den har en åpen vegg og er tilgjengelig for alle turgåere på Konnerud.

 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?