Gapahuk som samlingssted

Elevrådet ved Sundvollen oppvekstsenter får 25.000 kroner til benker i gapahuk.

Høsten 2017 fikk oppvekstsenteret bygd en gapahuk for oppsparte midler. Den ble reist på dugnad og har blitt et flittig brukt samlingssted både for barna ved oppvekstsenteret og beboere i nærmiljøet. Gapahuken ligger nært skolen, men samtidig såpass langt unna at man føler at man er på tur. Benker vil gjøre gapahuken til en enda mer anvendelig samlingsplass.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?