Gapahuk som turmål på Tøyen

Tøyen skole FAU får 103.955 kroner til gapahuk, benker og bålplass.

Foreldreutvalget jobber i samarbeid med lokale aktører for at oppvekstmiljøet på Tøyen skal by på positive muligheter og utfordringer, på tross av og på tvers av en liten asfaltflekk til skolegård og stor tetthet av kommunale boliger. Nå vil de bygge en gapahuk som nærmiljøturdestinasjon for skolens elever. Den vil også være åpen for barnehager, FRIGO, Tøyen sportsklubb, familier, og ellers barn og unge i alle aldre. Gapahuken skal bygges på dugnad og åpnes med en festuke hvor alle elevene får grille mat og utfordre balansen i ulendt terreng.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?