Gårdsaktivitet for alle

BYTOPPEN TRIVSELSGÅRD V/MARI JACOBSEN får 50000 kroner til påstigningsrampe til hest

Bytoppen Trivselsgård fikk pengestøtte til å gjøre gårdslivet mer tilgjengelig for alle. Hvordan de gikk frem, og tipsene de har til andre søkere, får du her.

På Bytoppen Trivselsgård i Lillestrøm får barn og unge være sammen med dyr, ri og lære om hestehold i sitt eget tempo.

– Dette er en gård for alle som har lyst til å utvikle seg selv sammen med dyr. Vi er opptatt av det sosiale og de som kommer hit får lov til å utforske og lære selv, i stedet for å bli gitt instrukser, forteller daglig leder ved Bytoppen Trivselsgård, Mari Jacobsen.

Hver onsdag i skoleåret kan alle som vil komme innom for å klappe og stelle hester, og få et avbrekk fra hverdagen. Bytoppen tilbyr ikke tradisjonell rideskole, men lar barn og unge utvikle og utfordre seg selv sammen med hestene.

Hava Laskajeva har skolepraksis på gården og er på Bytoppen en gang i uken. Hun har cerebral parese, og bruker rullestol. Bytoppen Trivselsgård søkte Sparebankstiftelsen DNB om støtte til å få bygget en rampe, slik at det å sitte på en hesterygg ikke bare er et tilbud for funksjonsfriske mennesker.

– Uten rampen hadde ikke jeg kunnet kommet meg opp på hesten og ridd. Den betyr utrolig mye. Jeg har veldig mye spenninger i kroppen. Å ri gjør at jeg får løsnet på spenningene, sier Hava.

Skaper aktivitet

Sparebankstiftelsen DNB støtter gode tiltak i regi av organisasjoner og foreningen. Stiftelse har tre søknadsfrister årlig: 1. april, 1. september og 1. desember.

– Dette er et godt eksempel på prosjekter Sparebankstiftelsen DNB gjerne støtter. Ikke nødvendigvis for å få bygget en hesterampe, men fordi rampen gjør det mulig for barn og unge å være mer i aktivitet, sier Sissel Karlsen i Sparebankstiftelsen DNB.

Stiftelsen støtter et bredt spekter av tiltak rettet mot barn og unge voksne. Det er mulig å søke støtte innen:

  • Kunst og kultur
  • Nærmiljø og kulturarv
  • Natur og friluftsliv
  • Idrett og lek

Mulighetene for hva man kan søke støtte til er nærmest uendelige, så lenge søknaden oppfyller noen kriterier. Prosjektet det søkes støtte til må komme barn og unge på Østlandet til gode, støtten kan ikke brukes på løpende driftskostnader (strøm, husleie, osv.), og søknaden kan ikke komme fra en kommersiell virksomhet.

Tips til deg som planlegger å søke støtte

– Mange spør meg hva Sparebankstiftelsen DNB støtter, og det er feil spørsmål. Det man bør spørre seg selv om er «hva ønsker vi å søke støtte til?» Vi vil at dere skal søke støtte til det dere er opptatt av, forteller Karlsen.

Sissel Karlsen jobber med søknader innen natur og friluftsliv, og forteller at hun ser etter engasjement i søknadene hun leser. Hun oppfordrer søkere til å tenke mer helhetlig

– Vi får mange søknader om støtte til å bygge gapahuk. Det er fint, men jeg vil høre om planene for å bruke gapahuken. Skal den ligge slik til at barnehager kan bruke den som turmål? Skal dere invitere noen til å holde foredrag om for eksempel sopp og nyttevekster? Gjør søknaden til noe større enn bare den tingen dere søker støtte til, oppfordrer Karlsen.

Hun ønsker seg særlig flere søknader om lavterskeltilbud som får med flere grupper ut i natur og friluftsliv.

– Vi ønsker oss alltid flere søknader om prosjekter som gjør naturen mer tilgjengelig for flere i lokalmiljøet og gir et positivt bidrag til barn og unge, konstaterer Karlsen.

– Enkelt å søke

Mari Jacobsen på Bytoppen Trivselsgård tenker stadig på måter å utvide tilbudet på gården. Hun sier det var enkelt å søke støtte hos Sparebankstiftelsen DNB.

– Jeg har søkt støtte mange steder, og Sparebankstiftelsen DNBs søknadsprosess er definitivt en av de enkleste jeg har vært borti. Det er tydelige instruksjoner til hvert punkt som gjør skjemaet enkelt å fylle ut, sier Jacobsen.

– Det var veldig fint å få på plass rampa. Tilbudet for Hava ble mye bedre, men den gjør det også enklere for de andre barna å komme opp på hesteryggen. Dessuten er det mer skånsomt for hestene, forteller Jacobsen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?